0.5 C
İstanbul
Salı, Ocak 31, 2023

  Laparoskopik cerrahi çocuklara da yapılabiliyor

  Laparoskopik cerrahinin küçük kesiler şeklinde yapıldığını ve bu yöntemin ameliyat sonrası daha az ağrı olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, çocuklarda laporoskopik cerrahi işlemleriyle ilgili bilgi verdi.

  ÇOCUKLARDA LAPOROSKOPİK CERRAHİ

  Tedavinin planlanmasında birinci adımın testisin mevcut olup olmadığının, yerinin ve yapısının saptanması olduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, şunları söyledi: ”Ameliyat öncesi yapılan fizik muayenede testis ele gelmiyorsa bu bebeklerde testisin olup olmadığı, varsa nerede olduğunun bulunması gerekir. Kasık kanalında veya çevresinde ele gelmeyen testis bu bölgenin ultrasonografik incelemesi ile bulunmaya çalışılır. Ultrasonografik incelemede de testis saptanamıyorsa testisin karın içerisinde kalmış olabileceğini düşünmek gerekir. Bu aşamada testisin varlığı veya yokluğunu, varsa yerini belirlemek ve yapılabiliyorsa torbaya indirmek için laparoskopi yapılır. Bulunan testis çok yukarı yerleşimli ise ve torbaya indirilemiyorsa o takdirde iki aşamalı bir operasyonla yumurta torbaya indirilir. Tek taraflı inmemiş testis vakalarında testis bulunur fakat işe yaramaz derecede küçük olduğu görülürse o testis alınabilir. Üçüncü seçenek ise testis hiç bulunamayabilir.”

  ”ÇOCUĞUN YAŞI VE BELİRTİLER ÖNEMLİ”

  Çocuklarda laparoskopik pyeloplastiye karar verirken çocuğun yaşı ve belirtilerinin önemli olduğunu ifade eden Alptekin, ”Sık tekrarlayan ateşli üriner sistem enfeksiyonları, takiplerde hidronefrozda (böbrek büyümesi) artış olması, böbrek fonksiyonlarında bozulma olması, yan ağrısı, hipertansiyon ve taş oluşumu cerrahi gerektiren durumlardır. Laparoskopik cerrahide 3 küçük delikten vücut içine girilerek ameliyat yapılır. Son dönemlerde göbek seviyesinden tek delikten gerçekleştirilen laparoskopik ameliyatlar da popüler olmaktadır” dedi.

  ”LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ; İYİ HUYLU LEZYONLARDA UYGULANIYOR”

  Çocuklarda laparoskopik nefrektominin daha çok iyi huylu lezyonlara uygulandığını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin şu açıklamalarda bulundu: ”Çocuklarda laparoskopik nefrektomi gereklilikleri; multikistik displastik böbrek, ağrı, enfeksiypon ve kontrol altına alınamayan hipertansiyon ve protein kaybettirici patolojiler sayılabilir. Ektopik üreter/üreterosele eşlik eden çift toplayıcı sistemli hastalarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan ve çalışmayan üst pol olması durumunda ise parsiyel nefrektomi ve üreterektomi gerekebilir. Son dönemlerde çocuk tümörlerinde laparaskopik yöntemle böbreğin çıkartılması ile ilgili çalışmalar da yayınlanmaktadır”

  LAPAROSKOPİK BÖBREK KİSTİ OPERASYONU

  Böbrek kisti operasyonuyla ilgili bilgiler veren Alptekin, Böbrek kisti, böbrekteki sıvı dolu keseciktir. Basit böbrek kistleri böbrekte en sıklıkla rastlanan lezyonlardır. Böbrek kistinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artış göstermektedir. Genellikle rastlantısal olarak, yapılan ultrasonografi sırasında görülür” dedi. Alptekin, “Klinik belirti veren ve tek olan böbrek kistlerinde ultrasonografi rehberliğinde kiste gönderilen bir iğne ile kist içindeki sıvı boşaltılır ve kist duvarlarının birbirine yapışarak bir daha içinde sıvı birikmemesi için yapıştırıcı (sklerozan) madde verilir. Özellikle tekrarlayan kistlerde ya da böbrek içinde, iğne ile ulaşılması riskli ya da zor olan bir yerde olan kistlerde laparoskopik kist eksizyonu uğundur.Laparoskopik teknik ile 3 ufak delikten böbreğin olduğu bölgeye girilerek böbreğin diğer yapılarına zarar vermeden kist boşaltılır ve kist duvarı tamamen çıkartılır” ifadelerini kullandı.

  LAPAROSKOPİK BÖBREK TAŞI OPERASYONLARI (NEFROLİTOTOMİ)

  “Günümüzde çocukluk çağı taş hastalarının çoğunun tedavisi endoürolojik yöntemlerle yapılmaktadır” diyen Alptekin, “Başarısız perkütan cerrahi sonrası, üreteropelvik darlığın eşlik ettiği taş hastaları, anormal yerleşimli böbreklerde uygulandığında başarılı sonuçlarının olduğu gösterilmiştir” diye konuştu.

  ”REFLÜ TEDAVİSİNDE ALTERNATİF YÖNTEM: VEZİKOÜRETERAL”

  Reflü tedavisinde vezikoüreteral yöntemin alternatif tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, ”Ekstravezikal tekniğin başarı oranları yüzde 93-100 oranlarında bildirilmiştir. Tekniğin mesane açılmadan yapılması intravezikal tekniklerdeki doku travmasına bağlı gelişen hematüri, uzamış mesane kateterizasyonu ve ameliyat sonrası mesane kasılmaları gibi dezavantajlarının izlenmemesini sağlamıştır” dedi.

  BEBEKLER VE ÇOCUKLARDA ÜRETRAL DARLIKLARDA SİSTOSKOPİ

  Yeni doğan erkek bebeklerde idrar yapmada zorluk gözlendiğinde akla üretrada zara bağlı darlık geldiğini belirten Alptekin, “İdrar kanalından girilen milimetrik kamera eşliğinde cihazlar ile üretra kanalını daraltan zar ortadan kaldırılır. Bu yöntemde vücutta herhangi bir kesi yapılmamakta ve tamamen doğal idrar kanalından girilerek yapılmaktadır” dedi.

  ÇOCUKLARDA ROBOTİK CERRAHİ

  Tüm ameliyatların modern bir yöntem olan robotik cerrahi ile yapılabildiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Ancak gerek cihazın ve ameliyatın pahalılığı gerekse her hastanede robot bulunamaması nedeniyle ve ayrıca çocuklarda endikasyonlardaki kısıtlılık nedeniyle çok sık yapılamamaktadır. Ancak yakın gelecekte çoğu ameliyatların robot yardımı ile yapılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir” diye konuştu.

  ÇOK OKUNANLAR

  EDİTÖRÜN SEÇİMİ