19.3 C
İstanbul
Pazar, Haziran 13, 2021

  Covid-19 tedavi rehberi güncellendi, Sağlık Bakanlığı bir ilacın kullanımı durdurdu

  Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacı Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi rehberinden çıkardı. Sıtma ilacı olarak bilinen etken maddeli ilaç, koronavirüs hastalarına hastanede veya evde verilmeyecek.

  Rehberde Avrupa, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan favipiravir, hidroksiklorokin, lopinavir-ritonavir, remdesivir gibi ilaçların Covid-19’a karşı antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatıldı.

  Hala pek çok ülkede bu ilaçların farklı kombinasyonlarının kullanımına devam edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

  “İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve Covid-19’daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak Covid-19’a karşı etkili antiviral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir.”

  HİDROKSİKLOROKİN TEDAVİ REHBERİNDEN ÇIKARILDI

  Bu çerçevede, rehberden koronavirüs tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin ilacı önerisi çıkarıldı.

  Rehbere, Covid-19 hastalarında bakteriyel koenfeksiyonun düşük tespit edilmesi nedeniyle ampirik antibiyotik kullanımının önerilmediği ifadesi eklendi.

  Aynı zamanda rehberde hastanede yatan ağır zatürreli, 50 yaş ve komorbiditesi olan hastalarda favipiravir dozunun 2 kez 1800 miligram yüklemeyi takiben 2 kez 800 miligram toplam 10 gün olacak şekilde uygulanabileceği belirtildi.

  SITMA İLACI HİDROKSİKLOROKİN NEDİR? ETKİLERİ NELERDİR?

  Kinin, kına kına kabuğu, Rubiaceae familyasından Cinchona türlerinin kabuklarına verilen isimdir. Bu ağaçlar Güney Amerika’ya endemik olmasına rağmen Guatemala, Bolivya, Endonezya, Hindistan, Kenya ve Tanzanya gibi pek çok tropik bölgede kültürü yapılmaktadır.

  Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin tedavisi ve önlenmesi için kullanılan bir ilaçtır.

  Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında lupus, romatoid artrit ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur.

  HİDROKSİKLOROKİNİN YAN ETKİLERİ NELER?

  Çok yaygın (>1/10) bildirilen yan etkiler: Karın ağrısı, bulantı.

  Yaygın (1/10-1/100) bildirilen yan etkiler: Duygusal hareketlilik, anoreksi, bulanık görme, baş ağrısı, kusma, diyare, kaşıntı,deri döküntüleri.

  Yaygın olmayan (1/100-1/1000) bildirilen yan etkiler: Sersemlik, sinirlilik, görme alanı defekti ve gözde pigmentasyon değişiklikleri ile birlikte vertigo, retinopati, karaciğer fonksiyon testi (KCFT) bozulması, deri ve müköz membranlarda renk değişiklikleri, kulak çınlaması, saç beyazlaması, duyusal motor bozukluklar alopesi.

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Hipoglisemi, pansitopeni, anjiyoödem, ürtiker, psikoz, bronkospazm, ekstrapiramidal bozukluklar, makulopati, konvülzyon, kadiyomyopati, işitme kaybı, fulminan hepatik yetmezlik, kalp ileti bozuklukları, SJS/TEN, DRESS, eritema multiformeyi de içeren büllöz erüpsiyon, eksfoliyatif dermatit, fotosensitivite, myopati, AGEP, hipoglisemi, nöromyopati.

  Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Hidroksiklorokine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları genellikle geç tip reaksiyonlardır. En sık görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları, ilacın kullanımının 2-33. gününde ortaya çıkan makulopapüller ekzantemlerdir. Hayatı tehdit edebilecek DRESS,  AGEP, SJS, TEN olguları bildirilmiştir. Anafilaksi nadiren bildirilmiştir. Erken ve geç desensitizasyon protokoller tanımlanmıştır. Ayrıca mesleki kontakt dermatitlere yol açabilir.

  ÇOK OKUNANLAR

  EDİTÖRÜN SEÇİMİ