19.6 C
İstanbul
Pazartesi, Haziran 27, 2022

  Gebelerin yüzde 90’a yakını Covid-19’u belirtisiz geçiriyor

  Medical Park Çanakkale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Özçer, “Yapılan araştırmalar Covid pozitif olarak doğuma gelen hamilelerin yaklaşık %87,9’sinin hastalığı belirtisiz geçirdiğini ortaya çıkardı.” dedi.

  Medical Park Çanakkale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Özçer, gebelerde Covid-19 enfeksiyonunun öksürük, ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve kas ağrısı gibi hafif semptomlardan akut respiratuar distress sendromu, zatürre, çoklu organ yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi ileri yoğun bakım ihtiyacı doğuran ağır semptomlar şeklinde klinik belirti verebileceğini ifade etti.

  Covid’li gebelerde öksürük ve ateş daha az

  Covid-19 geçiren gebelerde, gebe olmayan Covid-19 hastalarına göre daha az oranda öksürük, ateş ve nefes darlığı semptomları oluştuğunu belirten Op. Dr. Levent Özçer, “Yapılan araştırmalar neticesinde Covid pozitif olarak doğuma gelen gebelerin yaklaşık %87,9’sinin asemptomatik iken %12.1’inde semptomatik olabildiği gösterilmiştir.

  Asemptomatik vakalardaki gebelerin belirtilerinin şiddeti ise gebe olmayanlarla benzer oranda çıkmıştır. Gebelikte maternal bağışıklık sisteminin bir miktar baskılı olması, diyafram elevasyonu, solunum mukozasında ödem, oksijen tüketiminin fazla olması sebebiyle gebeler solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır ancak eldeki güncel verilere bakıldığında gebelerde Covid-19 enfeksiyonu normal insanlarla karşılaştırıldığında klinik seyir açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.” İfadelerini kullandı.

  Gebelerin yüzde 90’a yakını Covid-19'u belirtisiz geçiriyor
  Gebelerin yüzde 90’a yakını Covid-19’u belirtisiz geçiriyor

  Gerekli görülmesi durumunda akciğer tomografisi çekilebilir

  Ağız ya da burundan ve yutağa ait bölgelerden alınan sürüntüde ‘revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)’ ile Covid-19 virüsünün tespit edilebildiğini hatırlatan Op. Dr. Levent Özçer, mümkünse alt solunum yollarından alınacak örneklerle virüsü tespit etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

  Özçer, “ELISA veya IgM/IgG saptayan hızlı antikor testleri gibi serolojik testler de RT-PCR dışında kullanılan tanı yöntemleridir” diye konuştu.

  Gebelerde akciğerdeki durumu tespit etmek için ise akciğer grafisi ve düşük doz akciğer tomografisinin, gerek duyulduğu zaman kullanılabileceğini aktaran Op. Dr. Levent Özçer, her 2 yöntemin de batının kurşun plakalarla korunarak gebelikte kullanılabileceğini ifade etti.

  Gebelerde vakaların %85’inde akut dönemde akciğer bulguları olabileceğini, ağır olmayan durumlarda tomografide herhangi bir bulguya rastlanmayabileceğini belirten Op. Dr. Levent Özçer, RT-PCR testi negatif olan şüpheli kişilerde tomografideki Covid-19 enfeksiyonunu düşündüren belirtilerin diğer viral enfeksiyonlarda da oluşabileceğinin de unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

  Op. Dr. Özçer, koronavirüs enfeksiyonundakine benzeyen akciğer tomografi bulguları ile ortaya çıkan hastalıklara karşı ayırıcı tanı yapılması tavsiyesinde bulundu.

  Düşük riskinin arttığı konusunda bir bulgu yok

  Hastalığın hayatımıza daha yeni girmiş olması ve konuyla ilgili literatürün oldukça dar olması sebebiyle verilerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Levent Özçer, Covid-19’lu gebelerde düşük veya erken gebelik kaybının çoğaldığına ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti.

  Özçer, MERS ve SARS enfeksiyonlarının da erken gebelik kaybı ve düşük ve gibi komplikasyonlarla ilişki içinde olmamasının bu hipotezi güçlendirdiğini ifade etti.

  Gebelerin yüzde 90’a yakını Covid-19'u belirtisiz geçiriyor
  Gebelerin yüzde 90’a yakını Covid-19’u belirtisiz geçiriyor

  Bebeğin durumu müsaitse sezeryan doğum ertelenebilir

  Op. Dr. Levent Özçer, doğum için sezaryen yöntemi planlanan ancak Covid-19 pozitif olduğu bilinen gebelerde ise anne karnındaki bebeğin durumunun, doğumun geciktirilmesi için bir engel oluşturmadığı takdirde sezaryen doğumun ertelenebileceğini kaydetti.

  Sezaryen doğumun güvenli bir şekilde, hastanın hem doğum sırasında veya sonrasında sağlık personeline hem de yine doğum sonrası süreçte bebeğine olabilecek bulaştırıcılığı göz önünde bulundurarak doğum uygun bir zamana ertelenmelidir. Fakat belirtilen etkenler doğumun ertelenmesine izin vermiyorsa gerekli koruyucu önlemler sağlanarak doğum gerçekleştirilmelidir.

  Covid-19 hastası gebenin doğum sancısı gelirse…

  Tanı almış veya şüpheli Covid-19 gebelerin takibinin farklılık göstereceğine işaret eden Op. Dr. Levent Özçer, şüpheli veya olası vakaların izole odalarda, tanısı kesinleşmiş vakaların ise negatif basınçlı odalarda takip edilmesi ve bu tedavinin 3. basamak hastanelerde yapılması gerektiğini dile getirdi. Birçok sağlık kuruluşunda negatif basınçlı oda sayısı az olduğu için bu gibi durumlarda kritik olan hastaların için yoğun bakım ünitelerindeki negatif basınçlı odalar kullanılabileceğini kaydetti ve süreci şöyle anlattı:

  “Sancı şikayeti ile başvuran şüpheli Covid durumlarında ise hasta izole odaya alınmalı ve Covid semptomlarının varlığı ve şiddeti enfeksiyon uzmanını da içerecek şekilde multidisipliner olarak değerlendirilmelidir. Bu gibi durumlarda annenin ateş ölçümü, dakika solunum sayısı ve oksijen satürasyonu takip edilmelidir.

  Fetüs ise sürekli elektronik fetal monitörizasyonla takip edilmelidir. Eğer aktif doğum eylemi başlamışsa mümkünse hastanın takibi aynı izole odada devam etmelidir. Ancak takipler sırasında hastanın aktif doğum eyleminde olmadığı anlaşılırsa da hasta önerilerle eve gönderilebilir.”

  ÇOK OKUNANLAR

  EDİTÖRÜN SEÇİMİ